Vážení spoluobčané a obchodní partneři,

vzhledem k nařízení vlády a probíhající epidemii koronaviru je v naší společnosti ZEMOS Zubčice, spol. s r.o. s platností od 17.3.2020 upraven provoz, a to následovně:

 

  • VOLNÝ vjezd a vstup do areálů společnosti (Chabičovice, Zubčice) je povolen pouze zaměstnancům. Všem ostatním je vstup, vjezd a průchod ZAKÁZÁN!!!

  • Vjezd a vstup cizích osob do areálů za účelem přepravy zboží a fungování bezproblémového chodu firmy je umožněn pouze na základě POVOLENÍ odpovědným zaměstnancem firmy ZEMOS Zubčice, spol. s r.o. a probíhá ve zvláštním režimu za účelem minimalizace rizika přenosu nákazy.

  • Cizí osoby jsou povinni v areálech firmy dodržovat zvýšená BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ a je jim doporučeno používat roušku či jinou ochranu obličeje, která bude pevně přichycena k obličeji.

 

Děkujeme za pochopení a doufáme, že nastalou situaci díky těmto opatřením zvládneme!

 

Zemos Zubčice, spol.s r.o. vznikla v roce 1994 a v současné době hospodaří na 1743 ha zemědělské půdy, z toho je 633 ha travních porostů. Na orné půdě se pěstují převážně ozimá pšenice, řepka, kukuřice a bílý mák. V živočišné výrobě je chováno 250 ks dojných krav. V roce 2009 jsme se rozhodli pro stavbu bioplynové stanice, cílem bylo stabilizovat ekonomickou situaci podniku způsobenou kolísáním výkupních cen zemědělských komodit, tato byla v roce 2011 uvedena do provozu. Zázemí pro techniku a areál dojných krav se nachází v obci Zubčice a bioplynová stanice společně se stájemi pro mladý skot v areálu v Chabičovicích.

Fotogalerie:

------------------------

Video sklizeň kukuřice 2014 

Video         polní práce 2015

 

 

ZEMOS Zubčice spol.s r.o., obstojí jen ti, kteří sází na kvalitu     článek Náš chov

ZEMOS Zubčice spol.s r.o., firma která ve svých podmínkách dosahuje maxima                      článek Agrotip 

-----------------------

Výsledky hosdpodaření

- účetní závěrka  

 

 

 

 

 

Kontakt

ZEMOS Zubčice,spol.s r.o. Chabičovice 25
38232 Velešín
DIČ: CZ60825677
Sídlo společnosti +420602479776

František Kmoch (jednatel) +420602479784

zemos.kmoch@seznam.cz